Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2766 a36f
Reposted fromkarahippie karahippie viaapatyczna apatyczna
0530 c397 500
0484 d7f9 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaapatyczna apatyczna
4045 0940 500
Reposted fromqb qb vianaich naich
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaapatyczna apatyczna
0924 ca74 500
Reposted fromnutt nutt viamolotovcupcake molotovcupcake
4262 1957 500
Reposted fromfungi fungi viamolotovcupcake molotovcupcake
0461 93a3
Reposted fromSkydelan Skydelan viamuviell muviell
Dzisiaj przyszła mi do głowy pewna myśl - tak jasna i oczywista! W pierwszej chwili wydała mi się wręcz niedorzeczna - wprawiła mnie w oszołomienie i wręcz lekką histerię: - Mogę zrobić absolutnie wszystko i poza mną samą nie istnieje nic, co by mnie powstrzymało...
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki, tom 1. 1947-1963"
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viamuviell muviell
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamuviell muviell
1474 428d 500
Reposted fromhrafn hrafn viamuviell muviell
1360 912d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamuviell muviell
8265 682a
Reposted frompiehus piehus viamuviell muviell
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax viamuviell muviell
0962 502e 500
Reposted frommesoute mesoute viamuviell muviell
3221 3458 500
Reposted fromquotez quotez viamuviell muviell
2675 3603 500
Reposted fromkotowate kotowate viamuviell muviell
3298 7416 500
Reposted fromhare hare viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl