Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Czasami jest tak, że spotkasz kogoś przez przypadek i ledwie muśniesz go dłonią, a potem o tym jednym krótkim dotyku nie możesz zapomnieć i czujesz na opuszkach palców tęsknotę taką, jaką byś czuł całym ciałem, więc przypominasz sobie tę sekundę na dziesiątki sposobów, w myślach odtwarzasz ten krótki gest po wielokroć, zupełnie jakby to były zastygłe kadry w filmach animowanych, którym suma martwych punktów nadaje życie.

8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
7811 bb18 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
8236 fe6d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
0240 afb7 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
9924 e377 500
Reposted frommoai moai viaszydera szydera
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viaszydera szydera
9370 00bf 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
Reposted fromlugola lugola viaszydera szydera
8951 5bd4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
9099 7c2f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
6156 029c 500
light
Reposted fromsponzy sponzy viaszydera szydera
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viaszydera szydera
Kiedy wątpisz stajesz się łatwym celem
— Kapitan Marvel
Reposted fromresort resort viaszydera szydera
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer viaszydera szydera
2874 0375 500
Reposted fromghostlyroyalty ghostlyroyalty viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl