Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
3129 f0ec
Reposted frommrsmean mrsmean viaszydera szydera
I wyobrażał sobie, jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce.
— B.Prus 'Lalka'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaszydera szydera
5816 f8e1 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
Zakochiwałam się w czarujących łajdakach. Adorowałam niewłaściwych mężczyzn z niewłaściwych powodów. Sama jestem sobie winna. Cierpię na niesforność serca i nieznośne napady lekkomyślności. Jeśli idzie o samokontrolę, mam luki u podstaw.
— Bridget Asher
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaszydera szydera
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viaszydera szydera
8821 4dee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaszydera szydera
Opiszesz mi pokrótce, jak wygląda Twoje życie, Twoje mieszkanie, Twoje drogi, Twój widok z okna, jedzenie, abym mógł trochę z Tobą współżyć, dobrze?
— Franz Kafka
Reposted frompasazerka pasazerka viaszydera szydera
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
I gdy myślę o tobie
to tak
jakby motyl trzepotał w dłoni
uwięziony i ślepy
— H.Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaszydera szydera

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaszydera szydera

“Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?”

~ Janusz Leon Wiśniewski

Reposted fromBrewOfLonging BrewOfLonging viaszydera szydera
5813 0cd1 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viacieszesie cieszesie
7531 5eff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagrarzynka grarzynka
9457 0b96
Reposted fromgket gket viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
1000 f9ec
Reposted fromzciach zciach viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl