Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viakrzysk krzysk
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viaszydera szydera
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaszydera szydera
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaszydera szydera
2451 3ac6 500
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
6144 2166
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaszydera szydera
6538 1e3a
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaszydera szydera
9113 cc87
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
9126 da1c

vinyloid:

Joy Division - Love Will Tear Us Apart (Portugal) 1980

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaszydera szydera
7290 a727
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
9210 a364 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
3335 6874
Reposted fromthepointless thepointless viaszydera szydera
7778 5d85
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl