Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viaszydera szydera
9392 57e7 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi viaszydera szydera
2419 370b
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viaszydera szydera
5933 2667
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
"I do miłości nikogo nie zmusisz, do tego by przy Tobie usiadł i złapał Cię wtedy za rękę.
Do obecności nikogo zmusić nie można, jeśli ktoś chce to zawsze znajdzie czas na to byc być i to pokazać."
Reposted fromnoone97 noone97 viaszydera szydera
Reposted frommayamar mayamar viaszydera szydera
9502 7b81 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
6070 cb69 500
Reposted frompastelowe pastelowe viaszydera szydera
1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viacieszesie cieszesie
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacieszesie cieszesie

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viacieszesie cieszesie
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viacieszesie cieszesie
6401 502b 500
Reposted fromkatsiu katsiu viacieszesie cieszesie
1138 bb6f 500
Reposted fromwerhamster werhamster viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl