Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3653 d780
Reposted fromhysterie hysterie viamarbear marbear
7155 e528 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
4177 f0c4
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viarudosci rudosci
0265 fb02 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaPrzygnebiona Przygnebiona
6413 f48e
Reposted fromdjLangley djLangley viaPrzygnebiona Przygnebiona
Reposted fromFlau Flau viarugia rugia

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoi zoi
Nikt pewnie nigdy nie nauczył Cię prostej odpowiedzialności za swoje myśli i decyzje. Żyłeś dotychczas w chaosie, który czasem przybierał pozory spokoju, więc nauczyłeś się tak nawigować przez codzienność, żeby chować się przed burzami i wykorzystywać momenty ciszy.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamefir mefir
Pracuj ciężko to pójdziesz w górę jak fiut dwunastolatka.
— Infiltracja
Reposted fromperfectsense perfectsense
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
And don't forget about all those neglected grannies
Reposted fromFlau Flau
8426 0570
Reposted fromShini Shini viakentoquer kentoquer
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viamefir mefir
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viamefir mefir
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie viaperfectsense perfectsense

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viamefir mefir
Analizowanie [...] zabrało mi połowę nocy. Wnioski? Owszem, są wnioski. Jestem idiotką. To jest wniosek główny.
— "Jezioro osobliwości"
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianiemaproblemu niemaproblemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl