Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viaszydera szydera
Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcą
— Harv Eker
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaszydera szydera

To naturalne, że ludzie popełniają błędy i upadają. Czasami wystarczy odnaleźć w sobie odrobinę siły, podnieść się i iść dalej. Ale czasami trzeba wziąć do ręki zapałki, podpalić całe dotychczasowe życie i spokojnie zaczekać, aż spłonie.
A kiedy zostanie po nim jedynie garść popiołu, zacząć budować wszystko od nowa. Cegła po cegle. Kamień po kamieniu. 

— Martyna Senator - Z Popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera
4154 f6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaistsoeasy istsoeasy
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafugitka fugitka
7355 d31f 500
Reposted fromzachlanny zachlanny viadarthsadic darthsadic
4405 37c8
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viacoolstorybro23 coolstorybro23
8641 9150

Dead Like Me
Reposted fromEmisja Emisja
2144 da28 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacoolstorybro23 coolstorybro23
5522 1d03 500
Reposted frombiru biru viaShittyKitty ShittyKitty
0649 71b9
5346 5956 500

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viaodyssey odyssey
8796 c4e0 500
Reposted frompasibrzuch pasibrzuch viaKuishi Kuishi
7840 44b1 500
Reposted fromtgs tgs viakaszeb kaszeb
5275 3068
Reposted fromkarahippie karahippie viafafnirscave fafnirscave
5813 77b9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaantonim antonim
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
4605 3b40
boop
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viaantonim antonim
Dirlewangerowcy podczas walk na ul. Focha w Warszawie
Reposted frommiuomi miuomi viaantonim antonim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl