Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4547 c299 500
Reposted fromsnowlake snowlake viastefanson stefanson
8931 0a2b
Reposted fromAng3ll Ang3ll via18 18
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viawszystkodupa wszystkodupa
2071 db91
Reposted fromrawwwr rawwwr viamatuss matuss
2928 9956
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabadblood badblood
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela viabelieve17 believe17
3967 5b11
Reposted fromnyaako nyaako viatishka tishka
0050 8c92
Reposted fromffelicity ffelicity viakundel kundel
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viafreska freska
2839 98d0 500
5778 c705 500
I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viafreska freska
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viaBilora Bilora
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromasalluhi asalluhi viabadblood badblood
6783 e413
Reposted fromNajada Najada viapoisoned-life poisoned-life

animatedamerican:

pumpkinskull:

theaffluenza:

buttify:

i kinda wanna rebel against society but i also kinda wanna take a nap

everything gets so much better after you realize that idleness is strongly discouraged by capitalism, so you can now do both at the same time

this was the most affirming thing i’ve read in my life

SNOOZE AGAINST THE MACHINE

Reposted fromtobold tobold viapannakojot pannakojot
2642 12a9
Reposted fromkrzysk krzysk viapannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl