Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaszydera szydera
Kobiety, owszem, zawsze czują się gorsze. Kobiecie, owszem, zawsze możesz wmówić, że jest gorsza. Wiecznie będzie szukać problemów, wiecznie będzie analizować rzeczy, które nie miały miejsca, wiecznie będzie panikować. Kiedy się jednak wkurwi, może wszystkich bardzo zaskoczyć.
— Piotr C. ZWIĄZKI
Reposted fromyveee yveee viaszydera szydera
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
4139 565a 500
Reposted fromhormeza hormeza viaszydera szydera
1022 e525 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera
6103 55c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabeeth beeth
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viabeeth beeth
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
5876 56de 500
Reposted fromstardvst stardvst viaszydera szydera
9758 76d5
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
9491 ff58 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszydera szydera
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viaszydera szydera
1748 4d7c
Reposted fromupendo upendo viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl