Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0333 4a81 500

Meanwhile in Canada...

Reposted fromsawb sawb viaKryptonite Kryptonite
2987 7aeb 500
Reposted fromInnominate Innominate viakeeplooking keeplooking
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
Reposted fromgruetze gruetze viaKryptonite Kryptonite
0614 4ce4
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajagger jagger

santablainey:

Look what someone did to our mystery section. LOOK AT IT.

6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakeeplooking keeplooking
3756 0af8
Reposted fromSixtus Sixtus viaLacrimaMi LacrimaMi
0469 6b86 500
Reposted fromgingillo gingillo viamops mops
Nie wiedziałem od czego zacząć.
W sumie to nigdy nie wiem.
Zawsze tkwi we mnie jakaś blokada.
— Zrób mi jakąś krzywdę.
5993 7cd8 500
Żulczykowe2
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapikkumyy pikkumyy
7440 9c14
Reposted fromeyelyn eyelyn viapikkumyy pikkumyy
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahumane humane
Reposted fromtfu tfu viakeeplooking keeplooking
3699 3297 500
long time no see
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaLacrimaMi LacrimaMi
Ona jest bardzo przez niego pokaleczona. 
— Jakub Żulczyk
3682 b14b 500
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaanorexianervosa anorexianervosa
- Czego ci najbardziej brakuje?
- Ludzi, od których się oddaliłem.
— Humans of New York: Stories
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl