Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6412 ed4e 500
Reposted fromdjLangley djLangley viaszydera szydera
2621 e4a6
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viacieszesie cieszesie
2747 795a
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine viaszydera szydera
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaszydera szydera
6332 2fb2 500
6682 a359
Reposted fromMuppet Muppet
6687 9999 500
Reposted fromMuppet Muppet
Znajdź kogoś, kto nie będzie bał się przyznać, że za tobą tęskni. Kogoś, kto wie, że nie jesteś idealna, ale będzie traktował cię tak jakbyś była. Kogoś, kogo największym lękiem, będzie strach przed utratą ciebie. Kogoś, kto odda ci swoje serce w całości. Kogoś, kto mówiąc, że cię kocha naprawdę będzie to czuł. Kogoś, kto będzie chciał budzić się przy tobie każdego poranka i nawet widząc twoje zmarszczki i siwe włosy, wciąż będzie zakochiwał się w tobie na nowo.
— BB&B
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
Są wydarzenia w życiu człowieka, których się nigdy nie zapomni. 
— "Jesteś moją obsesją"
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
2805 7839 500
Dobra rada Wujka Sama - nie zgadzaj się na wspólne konto na Netflixie z kimś, co do kogo nie jesteś pewien, że nadal będzie w Twoim życiu za dwa miesiące.
Reposted fromcrispybones crispybones
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viakartoNik kartoNik
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viabadblood badblood
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl