Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3916 7c06
3781 5b86 500
Noc na ziemi (1991)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
7056 28c2 500
Reposted fromxawery xawery viaszydera szydera
1525 002a
Reposted fromunforgiving unforgiving viaszydera szydera
love is seeing someone next to us
not trying to look away
home is smiling to someone who knows
he chose the wrong way
— wzruszka z podsiadło
Reposted fromkupmibuty kupmibuty viakupmibuty kupmibuty
Kiedy sobie uświadomisz, że niczego ci nie brakuje, cały świat będzie należał do ciebie
— Lao - Tse
Reposted frominpassing inpassing viakupmibuty kupmibuty
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakupmibuty kupmibuty
Reposted fromoski oski viakupmibuty kupmibuty
7038 06f9
Reposted fromcenturylove centurylove viakupmibuty kupmibuty
3261 4bbc
Reposted fromk0ushii-s k0ushii-s viakupmibuty kupmibuty
prawo logiczne: jeśli X mówi, że kocha to znaczy, że mówi
— J. Czaja, ćwiczenia z logiki na KA
Reposted fromlouse louse viakupmibuty kupmibuty
Reposted frompwg pwg viazwierzejuczne zwierzejuczne
0428 aa26
Reposted fromzciach zciach viazwierzejuczne zwierzejuczne
Nikt na świecie nienawidzi mnie tak, jak ja siebie sam...
— --
Reposted fromomphh omphh viazwierzejuczne zwierzejuczne

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viakupmibuty kupmibuty
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viakupmibuty kupmibuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl