Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
NIE MUŚ, ALE TROCHĘ CHCIEJ.
— Magda Umer
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaszydera szydera
Miała dosyć ciągłych domysłów,przypuszczeń,spekulacji, założeń. Odrzuciła domniemania,założenia i poszlaki głupiego serca. Nie pozwalała sobie na tworzenie ideologii,nie brnęła w fikcję i nie zgadywała. Potrzebowala faktów,a one jak zaklęte odbierały nadzieję.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
5548 ca29 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaszydera szydera
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viamuviell muviell
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viamuviell muviell
6023 bd20
Reposted fromirmelin irmelin viakrzysk krzysk
3944 b968

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
0861 7d93 500

Want more? Follow http://tronssoup.tumblr.com/

#lol #funny #meme #lmao

Reposted fromtron tron viaszydera szydera
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaszydera szydera
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
Wszyscy szczęśliwi ludzie : proszę przestać mnie wkurwiać.
Reposted fromorchis orchis viaszydera szydera
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaszydera szydera
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaszydera szydera
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
Reposted frombluephoenix bluephoenix viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl