Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9773 783c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
1533 ef85 500
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
Reposted fromdreamadream dreamadream viaszydera szydera
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaszydera szydera
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszydera szydera
3080 3a48
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
Najbardziej nie mogłam przeboleć momentu, gdy zaczęłam żebrać o jego zainteresowanie.
— Jan Grzegorczyk "Chaszcze"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaszydera szydera
Reposted fromdreamadream dreamadream viacieszesie cieszesie
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacieszesie cieszesie
– Ale człowiek zawsze w końcu dociera do punktu, w którym rzeczy nie można dłużej odkładać na później, nie można być słabym przez jeszcze jeden dzień i obiecywać sobie, że jutro zacznie się inne życie. – Innego życia nie będzie.
— Jo Nesbø, Syn
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viacieszesie cieszesie
7803 791b
Reposted fromIriss Iriss viacieszesie cieszesie
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood
1300 4b7c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacieszesie cieszesie
Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaszydera szydera

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaszydera szydera

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl