Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0696 690c
Reposted fromPoranny Poranny viaszydera szydera
...trzymali się za ręce. Ręka to jest fajna sprawa. Nie angażuje specjalnie osoby, która ją daje, a bardzo uspokaja tę, która ją otrzymuje.
— Anna Gavalda - Po prostu razem
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
8454 2462 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszydera szydera
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej viaszydera szydera
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Często okazywanie uczuć łamie serce, ale czy chowanie ich w sobie prowadzi do szczęścia?
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Nigdy nie pokocha nikogo tak bardzo, że będzie gotowa dla niego umrzeć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Gdyby udało jej się pokonać samą siebie, mogłaby zajść tak daleko, jak by tylko chciała.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
9119 2cd9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeeth beeth
9017 df81 500
Witches going to their Sabbath, Luis Ricardo Falero, 1878
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viaszydera szydera
8471 73a3
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaszydera szydera
To, że potrafisz bez kogoś żyć, nie znaczy, że chcesz.
— Taylor Jenkins Reid - "Rozstańmy się na rok"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl